mezinárodní seznamka

Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Polski (Polska)

Všeobecné podmínky používaní stránky Flirteeast

Předmět

Předmětem těchto všeobecných podmínek je definice, jak funguje služba stránek Flirteeast, dále jen služby a podmínky používání služeb uživatelem. Přístup ke stránkám Flirteeast a jejich užívání předpokládá bezpodmínečné přijetí a respektování všech těchto podmínek. Podmínky představují smlouvu mezi Flirteeast a uživatelem.

V případě, že si uživatel nepřeje přijmout všechny všeobecné podmínky, nebo je ochoten akceptovat pouze jejich část, bude požádán, aby se odhlásil a zřekl se veškerého použití služeb.

Definice

Flirteeast je určitý celek služeb zaměřených na virtuální setkání mezi lidmi pro osobní účely, na volnočasové aktivity a vývoj sociálních sítí jednotlivců s nekomerčním cílem. Stránka Flirteeast chce oslovit spíše lidi svobodné bez závazků, ale i ženaté a vdané, kteří nemají předsudky.

Uživatel: Uživatel je každá osoba, která používá Flirteeast nebo některou z navrhovaných služeb.

Člen: Pojem "člen" určuje identifikovaného uživatele na stránce Flirteeast.

Pseudonym: Termín "Pseudonym" je používán k identifikaci uživatele na stránce Flirteeast, k přihlášení a přístupu do oblastí rezervovaných pro registrované uživatele.

Heslo: Heslo je důvěrná informace, kterou by měl uživatel udržovat v tajnosti a která mu spolu s pseudonymem slouží k prokazovaní identity.

Přístup ke službám

Zařízení (počítač, software, telekomunikační přístroje atd.), která umožňují přístup ke službám, jsou ve výhradní odpovědnosti uživatele, který také nese veškeré výdaje způsobené jejich používáním. Aby se mohl uživatel stát členem stránky Flirteeast, musí mít minimálně 18 let a musí vyplnit všechna povinná pole, která se nacházejí ve formuláři registrace. Člen se zaručuje, že informace, které zadal, jsou správné a odpovídají realitě. Uživatel se zavazuje, že bude okamžitě informovat Flirteeast o všech změnách skutečností, které sdělil při registraci, a on sám tyto změny zaznamená v osobním místě na stránce Flirteeast. Když jsou splněny podmínky nutné k registraci, obdrží každý uživatel login a heslo, které jsou osobní a důvěrné a které by neměly být sdíleny s dalšími osobami. V případě že by člen používal nebo přenášel tyto údaje způsobem, který neodpovídá účelu, za kterým byl zaregistrován, Flirteeast ukončí jeho členství. Člen je sám zodpovědný za zneužívání těchto identifikačních prvků druhou osobou i za akce a deklarace prováděné z jeho osobního členského účtu a za to, zda jsou nebo nejsou podvodné. Flirteeast není povinen zkoumat a zjišťovat identitu osob, které se registrují k službám Flirteeast, ani k tomu nemá technické možnosti. Flirteeast není zodpovědný za případy zneužití identity některého z jeho členů.

Jestliže má některý z členů podezření, že nějaká osoba využívá jeho identifikační prvky pro vlastní účel, měl by okamžitě informovat Flirteeast. Pro každého člena se povoluje jen jedna registrace. Členovi, který si zaregistruje více profilů, se registrace zruší bez upozornění. Člen se zavazuje, že neuvede informace sexuálního charakteru, obscénní a diskriminační zprávy.

Člen se zavazuje, že neuvede provokativní profil, který má za cíl vyvolat polemiku, že nebude publikovat připojení k externím internetovým stránkám, že bude používat jenom jeden pseudonym a registraci na osobu, že vytvoří profil jen svého pohlaví a ne opačného. Například jestliže jste muž, pak se zavazujete, že neuvedete profil jako žena. Každý člen souhlasí s tím, že zastaví veškerou komunikaci s osobou, která dá jasně najevo své přání nadále od něj nepřijímat zprávy.

Flirteeast si ponechává právo vymazat bez upozornění profil, který nepovažuje za odpovídající. Flirteeast si rezervuje právo ignorovat žádost na reaktivace registrace. Každému uživateli, který bude protestovat proti zrušení registrace některého z členů, může být jeho členství rovněž zrušeno. Flirteeast si rezervuje právo na svá uvážení, zda zrušit nebo nezrušit správu uživatele, který byl nebo nebyl zrušen. Ať už bylo zaregistrování člena zrušeno či nikoli, člen se vzdává nároku na odškodnění ze strany Flirteeast a jeho administrátorů. Člen souhlasí se sběrem, převodem, skladováním a použitím vlastních osobních informacích stránkou Flirteest. V případě, že člen nemůže nebo nechce dodržovat všechny příslušné zákony a veškerá ustanovení této dohody, zbavuje se práva na reklamace, akce, stíhání a nároku na odškodnění ze strany Flirteeast a jeho administrátorů. Pro případ vymáhání odpovědnosti stránkou Flirteeast uživatel souhlasí, že odškodní Flirteeast za všechny vzniklé náklady a škody způsobené porušením těchto všeobecných podmínek používaní.

Člen se nemůžete vydávat za jinou osobu nebo subjekt a nesmí publikovat ve svém profilu žádné kontaktní informace. To zahrnuje emailové adresy, telefonní čísla, poštovní adresy, detaily komunikačních programů (například ICQ, MSN, Skype, čísla / jména atd.), webové stránky, URL adresy nebo všechny osobní informace. Pokud se objeví, budou odstraněny.

Členské fotografie

Člen se zavazuje publikovat jenom pravé osobní fotografie a ne fotografie jiné osoby, zavazuje se, že nebude publikovat fotografie, na které nemá autorská práva, například fotografie celebrit, fotografie z novin a časopisů nebo z internetových stránek.

Člen se zavazuje, že nebude publikovat fotografie zobrazující nahotu a cokoliv jiného a obscénního. Že nebude publikovat fotografie zbraní a cokoliv, co se spojuje s násilím, že nebude publikovat fotografie, na kterých je zobrazena adresa jiných internetových stránek, e-mail, číslo telefonu, mobilního telefonu, adresa a jakékoliv osobní informace. Flirteeast si vyhrazuje právo vymazat bez upozornění každou nevhodnou fotografii.

Pravidla použití

Člen se zavazuje, že nebude sdělovat informace, které mu sdělili jiní členové, ledaže by mu k tomu poskytli oprávnění. Člen se zavazuje, že nebude sdělovat hanlivé informace nebo informace, které mohou jakýmkoliv způsobem narušit dobrou pověst jiné osoby. Člen se zavazuje, že nebude hrubý, že nebude obtěžovat jiné členy, vyhrožovat jim, urážet je a vysmívat se jim, že nebude využívat druhé členy k obchodu, to znamená k prodeji a nákupu jakéhokoliv výrobku a k náboru zákazníků nebo obchodních partnerů, k prostituci a kuplířství, že si nepřivlastní identitu jiného člena nebo osoby.

Člen se zavazuje, že nebude publikovat obsah, který podporuje ilegální či kriminální činnost a obchod, především výrobu a nákup ilegálních zbraní, narušení soukromí kohokoliv a šíření nebo tvorbu počítačových virů.

Člen se zavazuje, že nebude publikovat obsah obsahující spam, masivní mailingy, reklamní zprávy a nevyžádanou poštu. Člen se zavazuje, že nebude publikovat nic, co by obsahovalo zneužívání osob brutálním a sexuálním způsobem. Člen se zavazuje, že nebude šířit jakoukoliv formou informace s obsahem, které mohou zabránit normálnímu používaní služeb či přerušit nebo zpomalit normální komunikaci mezi členy prostřednictvím softwaru, virů, hromadného zasílaní zpráv atd.

Rady k použití stránky Flirteeast

Flirteeast tímto upozorňuje své členy, že existuji rizika kontaktu s nezletilými uživateli internetu a neznámými uživateli, jejichž úmysly mohou být podvodné nebo trestné. Při užívání internetu a především stránek sloužících k seznámení a chatování buďte opatrní. Vyzýváme vás ke zvážení serióznosti vašich kontaktů, dříve než si domluvíte skutečné setkaní. Doporučujeme vám uspořádat toto setkání na veřejném místě a informovat o něm třetí osobu.

Flirteeast nemůže potvrdit identitu člena, proto je potřebné zvýšené opatrnosti při vstupování do kontaktu s ostatními členy.

Protože Flirteeast nemůže zasahovat do činnosti a komunikace mezi členy, člen zbavuje Flirteeast a jeho zástupce a zaměstnance, jakýchkoliv nároků a škod vzniklých v souvislosti s případným konfliktem.

Zodpovědnost členů

Členové a návštěvníci těchto stránek nesou odpovědnost za zprávy, které posílají, za obsah vlastního profilu, za fotografie, které publikují, a za každou jinou informaci, kterou se rozhodnou předat přes tyto stránky nebo mimo ně. Flirteeast nenese za tyto zprávy žádnou zodpovědnost. V konečném důsledku je člen zproštěn jakéhokoliv nároku ze strany Flirteeast a jejich administrátorů.

Záruka

Flirteeast neposkytuje žádnou záruku na službu, kterou provozuje. Flirteeast nezaručuje, že stránka bude fungovat, že bude neustále přístupná, že nebude obsahovat chyby, že nedojde k výpadkům serverů, k chybě sítě, zpomalení, problému správy a dalším. Flirteeast není zodpovědný za situaci, kdy se stane nepoužitelným, dojde ke ztrátě dat, zpráv nebo jestliže některému z členů bude zrušena registrace. Flirteeast nezaručuje, že zprávy zaslané moderátorům nebo administrátorům budou zodpovězeny. Flirteeast nezaručuje, že podmínky a obsah této stránky budou respektovány všemi členy a návštěvníky.

Flirteeast může kdykoliv a bez upozornění změnit obsah a podmínky, pokud to považuje za nutné.

Cena

Flirteeast si vymezuje právo zpoplatnit použití a přístup ke stránkám. Za tyto služby se platí. Služby jsou hrazeny kreditní kartou při registraci nebo prodloužení registrace. V žádném případě nebude provedena platba, aniž by byl člen informován o ceně a aniž by ji výslovně akceptoval. Platby jsou zabezpečeny v souladu s platnou legislativou.

Ukončení

Registrovaný uživatel může kdykoli a bez poplatku rozhodnout o ukončení své registrace tím, že požádá Flirteeast o uzavření svého účtu. Této žádosti se vyhoví v příštím pracovním dnu po obdržení žádosti o uzavření účtu u stránky Flirteeast. V případě ukončení členství Flirteeast v žádném případě neuhradí zůstatek předplatného členství, a to až do doby platnosti.

Členství

Přihlášením vzniká mezi Flirteeast a zákazníkem nejprve smluvní vztah bezplatného (základního) členství. Tento vztah se řídí úpravami těchto všeobecných obchodních podmínek.

Po přihlášení obdrží zákazník e-mail potvrzující uzavření smlouvy o bezplatném (základním) členství.

Objednávkou placeného (VIP) členství kliknutím na pole „dále" uzavírá přihlášený zákazník po vložení platebních údajů s Flirteeast další smluvní vztah.

Před uzavřením placeného smluvního vztahu (VIP členství) bude zákazník informován o obsahu příslušné placené služby, cenách a platebních podmínkách.

Smluvní vztah placeného členství vzniká až v okamžiku, kdy zákazník obdrží od Flirteeast potvrzení objednávky e-mailem. Všichni zákazníci mají možnost se zdarma zaregistrovat, jednou vyplnit osobnostní test, založit si profil a udržovat ho. Zákazníci, kteří si zaregistrovali bezplatné (základní) členství, mohou kdykoliv uzavřít placené (VIP) členství. Před uzavřením placeného (VIP) členství je zákazník informován o příslušné placené službě a platebních podmínkách. Smlouva se zákazníkem vzniká teprve v okamžiku, kdy zákazník kliknutím potvrdí objednávku placeného (VIP) členství a s ní související platební povinnosti. Úhradu poplatků za zvolenou dobu členství je nutno provést předem na bankovní účet Flirteeast. Uzavřením placeného (VIP) členství a zadáním platebních údajů dává zákazník Flirteeast oprávnění k provedení platby. Úhradu poplatků za zvolenou dobu členství je nutno provést předem na bankovní účet Flirteeast. Flirteeast nemůže zaručit úspěšné zprostředkování kontaktu. Z tohoto důvodu Flirteeast neodpovídá za to, když během doby trvání smlouvy k žádnému kontaktu nedojde. Klinutím potvrdí objednávku placeného (VIP) členství a s ní související platební povinnosti.

Právo - soudní spory

V případě sporu nebo soudních sporů, je příslušným soud ze země bydliště žalovaného. Jakékoliv dotazy či problémy s výkladem nebo uplatňováním těchto podmínek se budou řídit podle práva platného v zemi bydliště žalovaného.

Duševní vlastnictví

Všechny materiály a obsah stránek a služby Flirteeast, zejména grafika, video, loga a známky a názvy domén "Flirteeast" jsou výhradním vlastnictvím Flirteeast a nesmí být reprodukovány, použity nebo zastoupeny bez předchozího písemného souhlasu Flirteeast, a to pod hrozbou soudního stíhání. Vytvoření vazeb, které vedou na webové stránky, je přísně zakázáno.

Uživatel uděluje licenci Flirteeast práv k duševnímu vlastnictví související s obsahem, která poskytuje pro distribuci na stránce Flirteeast. Tato licence zahrnuje právo pro stránky Flirteeast k reprodukci, používání obsahu všech nebo části webových stránek a ve všech propagačních materiálech či reklamách na webových stránkách, a to i v pozměněné formě.

Reklamace

Reklamace služeb a stížnosti se řeší pro každého klienta individálně. Na reklamace a stížnosti slouží kontaktní telefonní číslo +421 918 206 111 a email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Reklamace jsou řešeny v co nejkratším čase.

Provozovatel

S.V.S Info, s.r.o
Kradlov 243
908 85 Brodské

IČ: 34149198
DIČ: SK2021094317

email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
tel: +421 918 206 111